ประเมินอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ปีการศึกษา 2565

  โรงเรียนจัดกิจกรรมการประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ครูวิสันต์ พิมบุตร ครูอรวรรณ รัตนวรรณ ครูสิทธิศักดิ์ ศรีสวย โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการร่วมประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ […]