โรงเรียนจัดกิจกรรมการประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ครูวิสันต์ พิมบุตร ครูอรวรรณ รัตนวรรณ ครูสิทธิศักดิ์ ศรีสวย โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการร่วมประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประกอบด้วย

    1. นางอรุณี วิโรจน์รัต์         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
    2. นางกาญจน์นิต สำเภา       ผู้อำนวยการโรงเรียน
    3. นางอาภารัตน์ สระแก้ว     ครูชำนาญการพิเศษ

การประเมินดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการเป็นอย่างดี

มภาพกิจกรรม.   

Total Page Visits: 378 - Today Page Visits: 2

Leave a Reply