โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีมอบปใบรับรองผลการศึกษา และพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2564

  โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ครูอรุณี วิโรจน์รัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ครูวรินดา ทองศรีสุข ผู้ใหญ่บ้านผนึก สังข์ลาย ผู้ใหญ่บ้านพเนตร ผลพูน คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะผู้ปกครองได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเกียรติยศในครั้งนี้ โดยมีนางอาภารัตน์ สระแก้ว หัวหน้าวิชาการโรงเรียนบ้านไทร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดี ในการนี้เครือข่ายผู้ปกครองบ้านไทร ได้จัดทำอาหารหลากหลายชนิดมาเพื่อแจกให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และบุคลากรของโรงเรียนได้รับประทานร่วมกันเนื่องในพิธีการดังกล่าวด้วย  ชมภาพกิจกรรม