พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

                โรงเรียนบ้านไทรจัดพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่ง ของบรรดาลูกเสือ เนตรนารี เพราะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระรา […]

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเครือเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนบ้านไทร ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในการนี้ โรงเรียนบ้านไทร นำนักเร […]