ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของบุคลากรโรงเรียนบ้านไทร ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของบุคลากรโรงเรียนบ้านไทร ปีการศึกษา 2564  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินดังกล่าว จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประกอบด้วย นางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์  ศึกษานิทเศชำนาญการพิเศษ  กรรมการ นางวราภรณ์ ทองเพชร ครูชำนาญการ  พิเศษ   กรรมการ การประเมินดังกล่าวบรรยากาศกัลยาณมิตร มีการให้คำแนะนำในการดำเนินการปฏิบัติการพัฒนางานตามข้อตกลง PA  อย่างถูกต้องและตรงประเด็น  ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่